سفیر امریکا در کابل:

پرونده جنرال دوستم باید جدی بررسی شود

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان از پیگرد جدی اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرده است

ادامه مطلب