طالبان:

تا تأسیس «دولت اسلامی» می‌جنگیم/ فرمول اسلامی و افغانی برای آزادی بیان می‌خواهیم

از دیدگاه طالبان افغانستان پسا-جنگ، کشوری مطیع قانون، عضوی از جامعه ملل، باز برای تجارت و در صلح با خود، همسایگان و سایر جهان خواهد بود. اما جنسیت‌ها کاملاً تفکیک، زنان مجبور به پوشیدن حجاب]مطابق تعریف طالبان از حجاب[ و آزادی بیان به خاطره‌ای تبدیل خواهد شد

ادامه مطلب