ولیعهد سعودی با وزیر خارجه بریتانیا در باره ایران بحث کردند

خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه بریتانیا می‌گوید دومنیک راب روز دوشنبه با ولیعهد عربستان در باره موضوعات مختلفی از جمله تغییر مناسبات با ایران دیدار و گفت‌وگو کرده است

ادامه مطلب