طا-لبان به رانندگان:

در نماز جماعت شرکت کنید/ زنان بدون حجاب را سوار نکنید/ موسیقی نشنوید

خبرگزاری دید: وزارت امر به معروف نهی از منکر طا-لبان در تازه ترین اقدام، به رانندگان در شهر کابل توصیه کرده که هنگام نماز جماعت توقف کرده و در جماعت شرکت نمایند.

ادامه مطلب