از راهبرد ترامپ تا دیدگاه‎های احمدشاه مسعود

دیده می‌شود که راهبرد امریکا هیچ‌گونه سنخیتی با دیدگاه‎های قهرمان ملی کشور ندارد و تطابق آن دو فقط برای توجیه برنامه‎های امریکا از سوی افرادی که نزدیک به واشنگتن هستند …

ادامه مطلب

استقبال غنی از راهبردی جدید امریکا

ارگ ریاست جمهوری، از پیمان تازه امریکا، در جنگ افغانستان استقبال می‌کند و تاکید دارد که حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد اداری، تلاش خواهد کرد

ادامه مطلب