آیا آمریکا مشارکت استراتژیک خود با پاکستان را حفظ خواهد کرد؟

بسیاری از سیاست‌مداران آمریکا خواهان تجدید نظر در مورد رابطه آمریکا با پاکستان شده‌اند…

ادامه مطلب

حمایت هند از راهبرد امریکا در افغانستان

هند درمیان کشورهای قرار دارد که از اعلام راهبرد امریکا در جنگ افغانستان، حمایت کرده است

ادامه مطلب