قانونی:

در تهران بر تمرکز روی مذاکره و راه حل سیاسی تاکید شد

معاون پیشین ریاست ‌جمهوری و عضو ارشد جمعیت اسلامی که اخیراً در رأس هیئتی به ایران رفته و با طالبان دیدار کرده، می‌گوید که دیدگاه‌های مطرح شده در نشست تهران، واضح و روشن بوده است

ادامه مطلب
وزیر خارجه پاکستان:

راه‌حل سیاسی فراگیر تنها راه دستیابی به صلح در افغانستان است

وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با همتای ترکش در دوشنبه گفته است که حل و فصل سیاسی جامع و فراگیر تنها راه دستیابی به صلح دایمی در افغانستان جنگ‌زده است

ادامه مطلب