تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در نشست عمومی؛ گروه تماس برای «موضوعات اختلافی» راه حل ارائه کند

گزارش‌های از دوحه حاکی است که اعضای تیم‌های مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان شامگاه روز چهارشنبه(۲۳میزان) به وقت دوحه، در نشستی عمومی اشتراک نموده و بر ارائه راه حل موضوعات اختلافی از سوی گروه تماس دو طرف تاکید کردند.

ادامه مطلب