تأملاتی در راکت‌باران کابل

آنچه این باور را نسبت به طالبان تقویت می‌کند این حقیقت است که اگرچه طالبان خود را مسئول چنین جنایاتی نمی‌داند، اما امتیاز سیاسی این اقدامات تروریستی، به حساب این گروه در مذاکرات صلح دوحه واریز می‌شود

ادامه مطلب