رایزنی نمایندگان پاکستان و امریکا در مورد افغانستان

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در رابطه به روند صلح، مذاکرات میان‌افغانی و پشتیبانی جامعه جهانی از این روند و اتصال منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب