خروج از افغانستان؛ رایزنی پنتاگون با رییس جمهور غنی

سرپرست وزارت دفاع امریکا در تماس تیلفونی با رییس جمهور محمداشرف غنی در مورد روند صلح و پشتیبانی از افغانستان بحث و تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب