باران رای اعتماد؛ ۱۰ نامزد وزیر از فیلتر پارلمان گذشت

مجلس نمایندگان کشور به ده نامزد وزیر رای اعتماد داد. هر نامزدوزیر به ۱۲۴ رای اعتماد نیاز داشت. اما مجلس نمایندگان کشور باران رای اعتماد به راه انداخته و ۱۰ نامزد وزیر را به کرسی وزارت نشاند.

ادامه مطلب
عطامحمد نور:

رای اعتماد مجلس به نامزدوزیران، به مصلحت کشور است

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدوزیران به مصلح مردم و کشور و در جهت تقویت نظام است.

ادامه مطلب