گروه طالبان ۵ نفر را در غزنی تیرباران کرد

گزارش‌ها از ولایت غزنی حاکی از آنست که گروه طالبان ۵ نفر را که گفته می‌شود در بین آنان منسوبان پولیس نیز شامل بوده‌ است، تیرباران کرده است

ادامه مطلب