برق وارداتی ترکمنستان به هرات قطع شد

خط برق ترکمنستان به هرات به دلیل برخورد گلوله در مسیر ولسوالی رباط سنگی این ولایت قطع شده است

ادامه مطلب