مکاتب در نقاط سردسیر در ماه قوس رخصت می‌شود

وزارت معارف کشور در اطلاعیه به تمام ادارات معارف ولایات سردسیر دستور داده است که مکاتب را در ماه قوس رخصت نموده و آزمون نهایی را در ابتدای سال تعلیمی ۱۴۰۰ بگیرند.

ادامه مطلب