رد صدها درخواست پناهندگی مردم افغانستان از سوی امریکا

خبرگزاری دید: اداره مهاجرت امریکا اعلان کرده است که این کشور درخواست ویزای ویژه صدها تن از شهروندان افغانستان را رد کرده است.

ادامه مطلب