دستیار وزیر خارجه ایران:

امروز فرصت برای صلح است، فردا دیر می‌شود

دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیای جنوبی می‌گوید که هیچ راهی جز گفت‌وگو، تفاهم، سازش، گذشت و درک متقابل و نگاه به آینده وجود ندارد

ادامه مطلب

وزارت خارجه ایران: صلح متعلق به همه اقوام افغانستان است

رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی و آسیای میانه وزارت خارجه ایران می‌گوید که در دیدارش با جین آرنولت نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد گفته است که صلح متعلق به همه مردم و همه اقوام افغانستان است

ادامه مطلب