۱۴۰۰ خورشیدی سال رسیدن به صلح

خبرگزاری دید فرار رسیدن سال نو، بهار نور و نوروز سال ۱۴۰۰ خورشیدی را برای تمام هموطنان عزیز تبریک گفته و آرزو دارد که سال نو و بهار نو مملو از خوشی و به روزی و بهزیستی در سایه صلح و آرامش و امنیت باشد

ادامه مطلب