محمودی:

حکومت حسن‌نیتش را در روند صلح نشان داد/ امریکا هم به این باور رسیده که طالبان متعهد نیستند

سید علی‌رضا محمودی از چهره‌های سیاسی کشور می‌گوید که حکومت با رهایی ۵ هزار زندانی طالبان حسن نیتش را در روند صلح نشان داد. او افزود که امریکا پس از یک سال به این نتیجه رسیده که گروه طالبان به تعهداتش پابند نبوده است

ادامه مطلب