نادری:

۵۰هزار کارمند دولت با سقوط ولسوالی‌ها متضرر شده/ طالبان در بدل رهایی ۷ هزار زندانی سه ماه آتش‌بس پیشنهاد کرده‌اند

خبرگزاری دید: رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ۵۰ هزار کارمند دولت با تصرف ۱۱۶ ولسوالی از سوی طالبان متضرر شده و همچنان این گروه ۲۶۰ ساختمان اداری ولسوالی ها را تخریب کرده است

ادامه مطلب