رهبران هند و ازبیکستان روی وضعیت افغانستان رایزنی کردند

رهبران هند و ازبیکستان در نشست مجازی پیرامون وضعیت افغانستان، اتصال منطقه‌ای، تروریزم و موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند.

ادامه مطلب