رهبر ارشد طالبان در کویته بازداشت شد

منابع از میان طالبان تأیید می‌کنند که مقامات امنیتی پاکستان یکی از رهبران ارشد این گروه را در کویته دستگیر کرده‌اند.

ادامه مطلب