کوریای شمالی: امریکا هدف اصلی قدرت هسته‌ای کوریا است

رهبر کوریای شمالی تاکید کرد که کشورش یک تهدید هسته‌ای واقعی برای امریکا است و این موضوع را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند

ادامه مطلب