شمعی در شبستانی: یادداشتی در مرگ رهنورد زریاب

دوره‌ پسین کار زریاب دیدن و شنیدن انسان و جهان به گونه‌ای دیگر است:‌ از طریق تاریخ. به استثنای دو سه داستان کوتاه و بلند وی در این دوره، باقی نوشته‌هایش همه درگیر امر تاریخی‌اند. و اما او به تاریخ چگونه می‌نگرد؟

ادامه مطلب

نیم‌روز؛ عرصه هنرنمایی افغانستان

برای نخستین‌بار و به کوشش «مریم کوهستانی» هنرمندان افغانستانی از سراسر جهان در « نیم‌روز» گرد هم آمده‌اند و هنر معاصر افغانستان را به نمایش گذاشته‌اند

ادامه مطلب