تاکید بر روابط دوامدار در گفت‌وگوی رییس جمهور غنی با همتای قرغیزش

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با سدیر جباروف رییس جمهور قرغیزستان، مکالمه تیلفونی داشته و در این گفت‌وگو بر تقویت روابط دوامدار تاکید کردند.

ادامه مطلب