کمیسیون حقوق بشر: حکومت برای همه زمینه کار را فراهم کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت روز جهانی کارگر از حکومت خواسته است تا زمینه کار را برای همه شهروندان کشور فراهم سازد

ادامه مطلب