بحران انسانی؛ یونیسف از روز جهانی کودک تجلیل نمی‌کند

خبرگزاری دید: صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان می‌گوید که برای همبستگی با کودکان از روز جهانی کودک در سال جاری تجلیل نمی‌کند.

ادامه مطلب

روز جهانی کودک؛ یک‌ونیم میلیون کودک در افغانستان معتاد است

همزمان با روز جهانی کودک، وزارت کار و امور اجتماعی کشور اعلام کرده است که از میان شش میلیون کودک در معرض خطر یک‌ونیم میلیون آن به مواد مخدر معتاد است

ادامه مطلب

وضعیت کودکان در شمال نگران کننده است

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ به مناسبت ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک، می‎گوید که وضعیت کودکان در شمال کشور نگران کننده است

ادامه مطلب