وضعیت کودکان در شمال نگران کننده است

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ به مناسبت ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک، می‎گوید که وضعیت کودکان در شمال کشور نگران کننده است

ادامه مطلب