اگر امنیت تامین نشود رسانه‌ها نیز آسیب‌پذیر می‌شوند

رسانه‌ها در افغانستان، گذشته‌ی پر خم‌وپیچی داشته‌اند و تاریخ دامنه‌دار؛ اما آنچه اکنون مطرح است، بحث« کار رسانه‌ای» در دهه‌ی دموکراسی است و این‌که رسانه‌های افغانستان، طی این دوران، چه فراز و نشیب‌هایی را پیموده و فعالیت‌های رسانه‌ای در آینده تا چه حدی امیدوارکننده است! در همین رابطه، خبرگزاری دید، مصاحبه‌ای را ترتیب داده با […]

ادامه مطلب