ارائه برنامه‌های نامزد وزرا در مجلس فردا از سر گرفته می‌شود

به دنبال این که چند روز، نمایندگان به دلیل اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روند رای دهی به نامزدوزرا را تعلیق کرده بودند، اکنون برخی از اعضای این مجلس می‌گویند که روند رای اعتماد و ارائه برنامه های نامزد وزرا از فردا دوباره از سر گرفته خواهد شد.

ادامه مطلب
خشم مجلس علیه صالح:

روند رای‌دهی به کابینه الی ارائه اسناد به تعلیق درآمد/ روند سبز سازمان استخباراتی است

رییس مجلس نمایندگان گفت که اطلاع کافی دارد که روند سبز در واقع یک لانه جاسوسی است و ثبوت دارد که از سوی یکی از کشورهای منطقه تمویل و حمایت می‌شود

ادامه مطلب