رییس جمهور:

مشکل از روند وارداتی صلح آغاز شد/ هرگز تسلیم طالبان نمی‌شویم/ اکنون زمان سلامت و ملامت نیست، متحد شویم!

خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی گفت که مشکل ما از روند وارداتی صلح آغاز شد، هرگز تسلیم طالبان نخواهیم شد و اکنون زمان ملامت و سلامت نیست و باید علیه طالبان یکپارچه و متحد شویم

ادامه مطلب