امنیت ملی:

یک گروه شش نفری آدم‌ربا در تخار بازداشت شد

ریاست امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه‌ای، می‌گوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست یک گروه شش نفری آدم‌ربایان را در ولایت تخار بازداشت کردند

ادامه مطلب

عاملان ترور رحمت‌الله نیکزاد بازداشت شدند

ریاست امنیت ملی از بازداشت دو تن به اتهام ترور رحمت‌الله نیکزاد رییس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی خبرداد. این ریاست در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این دو تن همچنان یک عضو محکمه غزنی و دو کارمند مستوفیت آن را را نیز ترور کرده‌اند.

ادامه مطلب

بازداشت سه تروریست در تخار

ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه سه ‌نفری از هراس‌افکنان طالب را در ولایت تخار، بازداشت کرده‌است

ادامه مطلب