محمد مرسی به حبس ابد محکوم شد

دادگاه تجدید نظر مصر حکم حبس ابد برای محمد مرسی، رییس‌جمهور مخلوع این کشور را به دلیل جاسوسی برای قطر تایید کرد

ادامه مطلب