دنیای آشفته؛ یکی از میراث‌هایِ مخربِ ترامپ

بدون تردید رییس جمهور بعدی امریکا، با دنیایی آشفته رو به رو خواهد بود که تا حد زیادی میراث دونالد ترامپ است. این که جانشین ترامپ با چه میزان تغییرات مخرب و منفی در جهان رو به رو شود، تا حد زیادی بستگی به این گزاره دارد که بدانیم آیا وی بار دیگر رییس جمهور امریکا می‌شود یا خیر.

ادامه مطلب
رییس‌جمهور غنی:

مهار آب سبب همکاری بین‌المللی می‌شود نه تضاد!

رییس‌جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که آب ما سرمایه ملی ما است و تمام بندهای نا تکمیل تکمیل خواهد شد

ادامه مطلب