رییس‎جمهور غنی به ازبیکستان می‎رود

قرار است در آینده نزدیک رییس‎جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر رسمی به ازبیکستان برود

ادامه مطلب