رییس جمهور پاکستان:

نمی‌خواهیم پاکستان به پایگاه اقدامات امریکا در افغانستان تبدیل شود

عارف علوی رییس جمهور پاکستان گفته است که نمی‌خواهد این کشور به پایگاه اقدامات امریکا در افغانستان تبدیل شود

ادامه مطلب