رییس امنیت ملی:

در پشت ترورهای هدفمند، طالبان و شبکه حقانی است

رییس عمومی امنیت ملی در نشست مجلس سنا می‌گوید که در عقب اکثر ترورهای هدفمند گروه طالبان و شبکه حقانی است.

ادامه مطلب