نجیب‌الله احمدزی از کمیسیون انتخابات برکنار شد

نجیب‌الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات بر اساس فرمان تازه رییس‌جمهور محمد اشرف غنی از وظیفه‌اش برکنار شد

ادامه مطلب