شاملویی دیگر

در اشعار شاملو دو شعر هست که به گمان من از خوش‌ساخت‌ترین و زیباترین اشعار اوست و نشان می‌دهد که شاملو چقدر دقیق، عمیق و ظریف، طبیعت را می‌دیده است، می‌شنیده است و لمس می‌کرده است

ادامه مطلب

سرور دانش خارجی حساب کردن زبان فارسی را اشتباه خواند

معاون دوم رییس جمهور در روز جهانی احصائیه در کابل تاکید کرد که خارجی خواندن زبان فارسی و هر زبان رایج در کشور اشتباه است.

ادامه مطلب