عطامحمد نور:

با زبان و هویت ما بازی‌ نکنید!

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در پیامی در پیوند به درج زبان فارسی در فورم دریافت شناسنامه‌های برقی به عنوان زبان خارجی، هشدار داده که با «زبان و هویت ما بازی نکنید!». آقای نور افزوده که این اقدام، از سوی عناصر مخرب سر زده و باید هرچه زودتر اصلاح شود.

ادامه مطلب