سربازان زخمی از ولسوالی اوبه به شهر هرات انتقال یافتند

خبرگزاری دید: گزارش‌ها از هرات حاکی است که نزدیک به ۲۵ نظامی زخمی از ولسوالی اوبه به شهر هرات برای درمان انتقال یافته است

ادامه مطلب