زمان‌گیر شدن مذاکرات صلح؛ بهایی که مردم با جان خود می‌پردازند

اگر سرعت گفت‌وگوها تفاوتی با مذاکرات قبلی نداشته باشد، ادامه خشونت‌ها برای مردم این کشور غیرقابل تحمل خواهد بود. این امر همچنین نشان می‌دهد که پایان دادن به خونریزی حتی در اولویت اخلاقی و روحی طالبان هم قرار ندارد

ادامه مطلب