زنان بدخشانی هنر شان را در کابل به نمایش گذاشتند

نمایشگاه صنایع دستی و فرآورده‌های زراعتی زنان بدخشان برای دو روز در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه، لباس و پوشیدنی‌های دست‌دوز و همچنان برخی از فرآورده‌های زراعتی زنان بدخشان به نمایش و فروش گذاشته شده است.

ادامه مطلب