ایران ۲۰ هزار زندانی افغان را مسترد می‌کند

سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که کشورش حاضر است حدود ۲۰ هزار زندانی افغان را که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، آزاد کرده و به دولت افغانستان بسپارد.

ادامه مطلب