امضای قرارداد ترتیب ماسترپلان هفت بندرخشکه و زون اقتصادی کشور

قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور با شرکت ساساکی، به امضا رسید.

ادامه مطلب