جنگ و کرونا در افغانستان؛ ۱۰ میلیون کودک به کمک حیاتی نیاز دارد

سازمان حمایت از کودکان می‌گوید که یافته‌های جدید نشان می‌دهد ۱۸ میلیون نفر، از جمله ۹.۷ میلیون کودک در سال ۲۰۲۱ به کمک‌های عاجل نجات‌بخش نیاز دارند.

ادامه مطلب

سازمان حمایت از کودکان: وضعیت کودکان در هلمند نگران‌کننده است

در پی تشدید خشونت‌ها در ولایت هلمند و آواره شدن ۳۵ هزار نفر، نهاد حمایت از کودکان می‌گوید وضعیت کودکان عمیقاً نگران‌کننده است.

ادامه مطلب