ساعات کاری طولانی کشنده است

خبرگزاری دید: بر بنیاد پژوهش‌های سازمان جهانی صحت ساعات کاری طولانی کشنده بوده و بازدهی مفید نیز ندارد. این سازمان گفته که سالانه هزاران تن از اثر کارهای طولانی زندگی خود را از دست می‌دهند و این روند با شیوع ویروس کرونا سرعت یافته است

ادامه مطلب