سایبریای روسیه در معرض نابودی!

شواهد تازه نشان ‌می‌دهد که گرم‌شدن زمین و آب شدن یخ‎های آمیخته با خاک در منطقه سایبریای روسیه، شهرها و مناطق زیاد این ایالت را تهدید به نابودی یا آسیب‎های جدی می‎کند

ادامه مطلب