چطور کابل را از سرنوشت سایگون نجات دهیم؟

بایدن رییس جمهور منتخب امریکا وضعیت وخیمی را به ارث خواهد برد. طالبان تلاش‌های خود را برای بیرون نمودن نیروهای امریکایی باقی‌مانده دوچند خواهند کرد. این گروه تا زمانی که هدف بمباردمان قرار گیرد، نمی‌توانند شهرها را تصرف کنند

ادامه مطلب