جنایت جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان؛‌ ۹ سرباز خودکشی کرد

گزارش‌ها می‌رساند که به دنبال اعتراف استرالیا مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی سربازانش در افغانستان، ۹ سرباز این کشور طی سه هفته گذشته خودکشی کرده‌ است.

ادامه مطلب