۱۵۲ تن نظامی افغان در امریکا ناپدید شده‌اند

اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» می‌گوید که ۱۵۲ تن از نظامیان افغان در امریکا ناپدید شده‌اند

ادامه مطلب